fbpx

SMED I: Základy rychlého přetypování

Jedním z populárních přístupů při boji proti plýtvání je zefektivnění přetypování. Přetypování strojů z jednoho nastavení pro jeden výrobek do jiného nastavení pro další výrobek je často časově náročné. Proto je ve štíhlé výrobě zkrácení doby přetypování známou metodou pro zlepšení efektivnosti. V tomto příspěvku si projdeme základní aspekty zlepšování přetypování, tedy nástroje známého též jako rychlé přetypování či Single Minute Exchange of Die (SMED).

Tak jako u každého zlepšovacího projektu, se nabízí první otázka, kterou byste si měli položit: „Je to teď můj největší problém?“ Jako vždy byste měli mít přehled o problémech, kterým čelíte, a mít je priorizovány. Až se rozhodnete, který problém vyřešit, měli byste hledat jeho řešení. Jedině až po nalezení problémů, stanovení jejich priorit a hledání možných řešení by se mělo SMEDko objevit jako jedna z možných odpovědí na řešení daného problému. Bohužel až příliš často vidím, že se SMED provádí pouze pro to, aby se dělal SMED, čímž se ztrácí čas a vynakládá se úsilí na zdokonalování něčeho, co ve skutečnosti není klíčovým problémem. Manažeři příliš často nařizují svým podřízeným, aby udělali SMED, aniž by věděli, zda je to opravdu ten nejlepší krok. Pokud se ocitnete v takové situaci, zkuste přesvědčit svého nadřízeného, ​​aby změnil svůj přístup. A pokud se vám nepovede ho přesvědčit, nebo pokud víte, že má váš šéf vždycky pravdu, nezbývá vám než jít a udělat SMED.

Příprava

Na začátku všeho sestavte tým, protože abyste SMED dobře zvládli, je nutné dát dohromady dobrý tým. Řekněme tak mezi třemi až pěti lidmi, přičemž nezapomínejte na operátora, mistra a inženýra/technika, který je obeznámen se stroji a procesy.

Následně byste si měli ujasnit, že se budete zabývat celým procesem, ne jen jeho částí. Samotné přetypování začíná po dokončení výroby posledního dílu dokončované dávky a končí dokončenou výrobou prvního kvalitního kusu nové výrobní dávky. Je snadné přehlédnout například časy, kdy je stroj již v provozu, ale obsluha stále upravuje nastavení, a proto je stroj pomalejší, než se plánovalo. Kromě toho mohou být provedeny činnosti před nebo po přetypování, kdy je například do stroje zaveden nový nástroj a starý nástroj je uložen do nástrojárny. Tohle je taky potřeba zohlednit.

A poslední věcí, kterou musíte udělat před zahájením, je informování pracovníků na daném pracovišti a získání jejich souhlasu, že tam budete, budete je měřit, nebo i dokonce natáčet. Ať už je situace jakákoli, především z legislativního hlediska, vždy se domluvte s pracovníky a seznamte je s obsahem či plánem činností, protože jinak je téměř jisté, že vaše náměry budou bezcenné. Pokud s vámi pracovníci nebudou zajedno, může se celkem snadno stát, že budou pracovat schválně pomalu nebo přidávat jiné nesouvisející pracovní činnosti, aby vám zkazili výsledky měření.

Změřte časy přetypování

SMED začíná podrobným sledováním procesu přetypování. Jednotlivé kroky procesu musí být identifikovány a musí být změřen jejich čas. Pomáhá zde natáčení videa, protože nám to umožňuje znovu sledovat jednotlivé kroky. Čas videa také umožňuje snadné měření jednotlivých časů. Také byste měli raději udělat více než jedno pozorování daného typu přetypování, protože různí lidé jej mohou dělat jinak v různých časech. Doporučuji nejméně tři přetypování. Z toho by vám měli vyjít seznam všech činností včetně průměrného času na provedení jednotlivých činností. Je v pořádku, když ještě nebudete mít jasnou sekvenci, protože každé přetypování mohou provádět jednotliví operátoři odlišně. To upravíme to později. Stejně tak je možné, že některé činnosti budou provádět jen někteří operátoři. To taky upravíme později. A nezapomeňte na to, že přímé pozorování přetypování nelze delegovat, protože díky tomu pozorování získáváte zásadní porozumění celého procesu nezbytného pro další kroky SMED.

Časy činností během přetypování (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Identifikujte interní a externí činnosti

Dále zkontrolujeme, které z činností v rámci přetypování je nutné provést, až když je stroj zastaven a které lze provést, když je stroj ještě stále v provozu. Obvykle se nazývají externí činnosti se spuštěným strojem a interní činnosti se zastaveným strojem. Níže je grafické znázornění, kde zelená označuje externí a žlutá označuje interní činnosti.

Interní a externí činnosti (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Převeďte co nejvíce činností na externí

Dále přesuneme co nejvíce činností na externí. To znamená nejen převod interních činností na externí, ale také zajištění toho, aby se externí činnosti skutečně prováděly během chodu stroje. Zní to banálně, ale překvapilo by vás, jak často dochází k zahájení činností v rámci přetypování až po zastavení stroje, např. když pracovník vypne stroj, aby si mohl jít připravit nástroje. To lze provést před zastavením stroje. Obdobně lze nástroje vrátit do nástrojárny po opětovném spuštění stroje. Níže je znázornění procesu. Čas zastaveného chodu stroje je již zkrácen.

Převedení interních činností na externí (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Zkraťte interní činnosti

Po převedení interních činností na externí je na řadě zkrácení zbylých interních činností. Ověřte, zda lze postup zjednodušit a zda nejsou k dispozici nějaké lepší nástroje. Nové nastavení může nakonec vypadat jako na obrázku níže, kde může být zkrácena doba zastavení i celková doba přetypování.

Zkrácení interních činností (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Zkraťte externí činnosti

Dále uděláme to samé pro externí činnosti. Ověřte, zda můžeme externí činnosti zkrátit. Sice se tím nesníží doba zastavení, ale sníží se celková doba přetypování a tím i pracovní vytížení vašich pracovníků.

Zkrácení externích činností (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Standardizace udržování nového postupu

Poslední krok je nejobtížnější a nejčastěji opomíjený. Nestačí rychle provést přetypování, a to jen jednou, ale musíte to udělat rychle pokaždé. Musíte tedy připravit nový standard, zdokumentovat postup, vyškolit všechny relevantní pracovníky a ověřit provádění. Jakýkoli standard, který nebude udržován, je odsouzen k zániku. Můžete kontrolovat, zda je standard stále dodržován třeba formou zapisování si časů přetypování a hned uvidíte, zda se nějak mění v průběhu času. Udržování standardu ve skutečnosti není tak obtížné, ale ve většině společností tomu chybí time management a pozornost.

Praktické tipy

Výše uvedené kroky SMEDu můžete v různých zdrojích najít v různě odlišných verzích, což je v pořádku. Mnou představený rámec stejně tak nemusíte dodržovat přesně v tomto pořadí, pokud dodržíte začátek a konec (nejprve měříte a na konci standardizujete). Pokud například během zkracování interních činností najdete způsob, jak tento krok provést souběžně se zkracováním externích činností, klidně to tak udělejte. Některé rámce pro SMED obsahují ještě jeden další bod: Opakujte proces znovu. S tím však nesouhlasím. Nejprve se rozhodněte, jaký je váš největší problém, a pokud se během identifikace, stanovení priority a hledání řešení problému vrátíte ke SMED, pak to udělejte. Jinak je opakování zbytečné. Ve druhém kole je samozřejmě více potenciálu, ale pokud je váš čas omezený, nemůžete udělat vše, co by se hodilo udělat, musíte se soustředit na to, co je nutné.

SMED je docela silný nástroj. Pokud jste pro konkrétní přetypování ještě nikdy nevyužili SMED, můžete zkrátit celkovou dobu přetypování o 50 až 70 %. Pokud jste v minulých dvou letech už SMED někdy zkusili, můžete snížit dobu přetypování alespoň o dalších 30 %. A co se změn týče, často nejsou příliš drahé. Organizační změny jsou obvykle bez investic. V rámci jednoho SMEDka, které jsem dělal, byla nejoblíbenějším opatřením nová plastová lopatka pro manipulaci s granulovaným materiálem a my jsme dostali tu lopatku zdarma od dodavatele materiálu. V rámci jiného SMEDu se zjistilo, že pracovník musí jít ze třetího patra do suterénu pokaždé, když je třeba zapnout nebo vypnout ventil. Výměna ručního ventilu za dálkově ovládaný elektrický ventil poskytla výrobnímu závodu čtyři týdny dodatečné výrobní doby za rok, za cenu nižší než 500 USD.

A pokud se vám podaří zkrátit dobu přetypování, měli byste se rozhodnout, že nebudete vyrábět více výrobků s navýšenou kapacitou dík SMEDu, ale místo toho raději častěji provádět přetypování a vyrábět menší velikosti dávek. Tímto způsobem můžete znásobit účinek dostupného času redukcí materiálu. Stručně řečeno, SMED může být velmi výkonným nástrojem pro zlepšení vašich procesů. Doufám, že vám tento příspěvek pomohl. Teď již můžete jít zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Quick Changeover Basics – SMED

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra