fbpx

Inspirace: Na čem dnes záleží

Gary Hamel – Na čem dnes záleží: Jak vyhrát ve světě neustálých změn, dravé konkurence a nezastavitelné inovace

Je zřejmé, že existuje spousta věcí, na kterých záleží. Ale ve světě roztříštěných jistot a otlučené důvěry na některých věcech záleží víc než na těch ostatních. Je důležité mít jasno v tom, co je skutečně důležité právě v tuto chvíli a taky v tom, jaké jsou základní problémy, které určí, zda se firmě daří, nebo se v dalších letech potopí až na dno. Hamel identifikuje pět klíčových oblastí, které mají v tomto zásadní dopad (hodnoty, inovace, adaptabilita, zápal a ideologie) a představuje základní program pro lídry po celém světě, kteří chtějí porazit byrokracii, ohromit své zákazníky, podporovat mimořádné příspěvky, předběhnout změnu a vybudovat společnost, která je skutečně připravena na budoucnost.

„Toto není kniha o jediné věci. Není to kniha o tom, jak něco zlepšit. Není to manuál pro lidi. Je to naléhavá žádost. Je to projekt, podle něhož bude možné vybudovat organizace, které jsou vhodné pro budoucnost a vhodné pro lidi.“

Více než kdykoliv předtím záleží na tom, aby manažeři přijali odpovědnost, kterou s sebou přináší správcovství, jelikož každý pracovník na vedoucí pozici je jakýmsi správcem, což zahrnuje být oddaným, štědrým, prozíravým, odpovědným a spravedlivým. Všechny tyto vlastnosti dopomáhají k tomu, aby byla nastolena určitá rovnováha prostředí společnosti a aby manažeři byli těmi správnými moudrými správci místo zastávání funkcí žoldáků, kteří jdou pouze za svou kariérou. Bohužel jsou tyto vlastnosti vcelku nedostatkovým zbožím. Ovšem nelze očekávat, že ostatní budou tak dobrými správci, pokud se jimi nestaneme taktéž.

V souvislosti s tímto je hned na začátku knihy velmi zajímavým doporučením přístup k práci jako k rodině:

  • Vaše ovdovělá matka investovala životní úspory do vaší firmy. Proto vás nikdy ani nenapadne obětovat dlouhodobé výsledky ve prospěch okamžitého výdělku.
  • Šéf je váš starší sourozenec. Budete se k němu chovat s respektem. Nikdy mu nebudete podlézat.
  • Zaměstnanci jsou kamarádi z dětství. Vždycky se jich zastanete, ale současně jim připomenete, že přátelství znamená vzájemný závazek. Nikdy s nimi nebudete zacházet jen jako s lidskými zdroji.
  • Vaše děti jsou zákazníky firmy. Nikdy nezneužijete zákazníka.
  • Pracujete proto, že chcete, ne proto, že musíte. Nikdy nezaprodáte svou poctivost.

V prvním celku Hamel popisuje to, co je v době kapitalismu špatně a kvůli čemu je situaci přesně taková, jaká je a proč se pořád mluví o krizi a o krachu nejen společností, ale i států. Na což v druhém celku navazuje tím, co s těmi problémy, jaké by měly být základy firem, aby se z nich staly inovativní firmy, ke kterým budou ostatní vzhlížet.

Tato kniha zřejmě mnohým lidem otevře oči, jelikož objasňuje různé problémy firem a to, proč firmy fungují přesně tak, jak fungují, a jak vlastně všechny ty problémy a stavy řešit. Kniha popisuje změny dnešního světa a jejich vliv pro každou firmu a každého pracujícího člověka. Dnešní forma businessu totiž vyžaduje od každého zaměstnance míru sebeřízení, kreativity a vášně. Aby to bylo možné, je třeba firmu zorganizovat tak, aby v ní lidé mohli být lidmi.

Poukazuje na to, na co se zaměřit v případě, že chce firma přežít ve velmi drsném, neustále se měnícím a dramatickém konkurenčním prostředí, které je plné rizik a na jakých pilířích by měly firmy stavět. V neposlední řadě je zde uvedeno, proč je důležitý vliv inovací, jakožto jediné obrany proti konkurenci, což zahrnuje i funkci managementu v dnešní facebookové generaci, ve které sociální média dramaticky mění způsob, jakým se lidé vzájemně propojují, učí a spolupracují. Nejde však jen o sociální média či přímo Facebook, ale i vlivy všeobecně vzato pocházející přímo z internetu, který vytváří nové pojetí globálního uvědomění.

V knize jsou zahrnuty i pasáže zabývající se podstatou ekonomické krize a proč je nezbytné přebudovat etické základy kapitalismu. Jsou zde uvedeny konkrétní příklady principů fungování pracovní svobody ve firmách světové úrovně a dokonce i mnohé návody na to, jak se svobodou ve firmě začít. Kniha výborně vysvětluje, jak správně zorganizovat firmu takovým způsobem, aby se z ní stal obdivovaný a konkurenceschopný inovátor. Už totiž jaksi pouze nestačí dělat to, co dělají ostatní, nebo se od nich pouze odlišovat. Každý musí být sám sebou a najít to, v čem je nejlepší, ať už jde o firmu nebo člověka. Jde totiž o prostředek přehodnocení základních předpokladů, které máme o kapitalismu, organizaci života a smyslu práce.

„Jak se tak potýkáme s neobyčejně složitými výzvami, je dobré si připomenout, že to, na čem dnes záleží nejvíc, je přesně totéž, na čem záleželo odjakživa: na našich základních hodnotách.“

Myšlenky Garyho Hamela mají opravdu určitou míru nadčasovosti a revolučnosti, ve kterých lze nahlédnout do světa souvislostí, který mnohým lidem uniká a zřejmě tak dokáže otevřít oči nejednomu člověku, hlavně díky snadnému a srozumitelnému podání. Přece jen je to dílo autora, který dokáže skvěle vystihnout podstatu problému fungování firmy, a to i s návrhem určitého řešení či cesty k cíli za úspěchem.

Tato kniha je opravdu velmi zajímavá a každopádně nadchne zřejmě každého, kdo již měl tu čest si přečíst nějaký ten titul od Hamela, např. Budoucnost managementu. Přece jen jsou v této publikaci vyobrazeny firmy, které upřednostňují svobodu vyváženou zodpovědností před podřízením se a poslušností. A pokud se najde někdo, jehož plánem je v dohledném časovém horizontu přebudovat firmu, aby ji zbožňovali jak zaměstnanci, tak i zákazníci, rozhodně lze tuto knihu takovému člověk jedině doporučit, jelikož se v této publikaci vyskytuje celá řada tipů a principů, jak na to. Rozhodně by vůbec nebylo na škodu, kdyby si ji přečetli i politici v naší republice. Třeba by jim to nakonec mohlo opravdu otevřít oči. I když u nich člověk nikdy neví…