fbpx

Ohodnoťte svoji úroveň digitalizace

Digitalizace v procesním řízení, výrobě nebo našich každodenních aktivitách může mít mnoho podob. Někdy pouze sbíráme historická data kvůli evidenci nebo požadavkům státní správy. V jiných případech máme přímo vizualizované hodnoty v přehledných grafech a obrázcích nebo dokonce získáváme pravděpodobný pohled do budoucnosti. V některých případech musíme ručně data sbírat a vyhodnocovat v tabulce, jindy můžeme mít automaticky vytvářené přehledy v aplikaci na mobilním telefonu. A právě na základě toho, jestli data máme a jak s nimi pracujeme, je určeno základních 6 kategorií úrovní digitalizace. Zkuste si sami sebe zařadit a zjistíte zda jste na počátku své cesty nebo naopak leader ve svém oboru.

První tři kroky „MISTŘI POROZUMĚNÍ“ pro nás znamenají že pracujeme s daty efektivně a jsme schopni provádět analýzy, propojovat různé ERP a jiné systémy. Pohled je často „jen“ do minulosti nebo na aktuální situaci. Ovšem i tento pohled nám přináší mnoho podkladů k našemu rozhodování a řešení problémových situací když nastanou. Budeme-li však pracovat s pohledem do budoucnosti, pak se můžeme právem pyšnit titulem „MISTŘI INTELIGENCE“. V této úrovni digitalizace využíváme data k analýze možného rozvoje a identifikování klíčových influencerů, které nám danou budoucí variantu zapříčiní. Při zapojení metod umělé inteligence a business intelligence máme možnost nejenom vidět možný rozvoj, ale navíc získáváme doporučení a kroky vedoucí k jeho naplnění. Odhalujeme tak možná rizika a dle nastaveného systému řízení se jim snažíme předcházet. Prozatím nejvyšší úrovní je digitální dvojče našich procesů, kdy jsme schopni vyhodnocovat, sledovat a predikovat vybrané ukazatele v reálném čase.

Je důležité, ať je naše strategie spojená s datovou analytikou a digitalizací postavena na pevných základech. Jednotlivé kroky ukazují nejenom jak jsme dobří, ale také jak postupně změny implementovat. Je více než logické, že neumíme-li datům porozumět historicky, tak nebude možné provádět přínosné odhady do budoucna. Kvalitní a hlavně postupná digitalizace s sebou nese lepší rozhodování, analýzy a také změnu myšlení všech lidí zapojených do vybraných procesů. Proto se také často změna spojuje s termíny jako Digitální Transformace. Zjistěte na jaké jste úrovni přímo v obrázku níže, případně si jej stáhněte jako PDF v tiskové kvalitě.