fbpx

Zlepšení řízení s využitím nástrojů a znalostí

Docela často se setkávám s tím, že lidé znevažují nástroje a koncepce řízení (např. PDSA cyklus, chybovzdornost, vývojové diagramy, plánování experimentů, gembu aj.). Často slýchám, že tyto nástroje nijak nepomáhají ke zlepšení řízení v organizacích. Mně se ale zdá, že díky využívání právě takových nástrojů dochází opět k prosazování již osvědčených postupů zlepšování. Uznávám, že ignorování základních principů (během aplikace nástrojů a konceptů) dramaticky snižuje úspěšnost organizace při zlepšování systému řízení (a omezuje výsledky, kterých může organizace dosáhnout), ale přesto využívání těchto nástrojů není žádný problém. Využití těchto nástrojů nutným, nikoli však postačujícím krokem procesu zlepšování.

PDSA cyklus (John Hunter, Curious Cat Management Improvement Blog)

Je potřeba využívat nástroje a zapojit do toho lidi, kteří se neustále učí a přizpůsobují systém řízení, a to na základě jejich většího porozumění dané organizaci jakožto systému. Efektivním používáním nástrojů řízení získáte přehled o základních zásadách zlepšování řízení organizace. Je důležité pochopit, že existují základní koncepce, které se navzájem propojují a posilují. A takové organizace, které jsou úspěšné, využívají nástroje řízení a neustále rozšiřují své povědomí o těchto základních principech.

Využívání nástrojů řízení není dostačující, ale je nutné k vytvoření skvělého sytému řízení. Řadu let slýchám, i když pouze jen od několika málo lidí, že vyžívání principů je mnohem důležitější než využívání nástrojů. Nemyslím si, že je to zrovna vhodná myšlenka. Jak nástroje, tak i principy jsou katalyzátorem k lepšímu systému řízení. Každý sám za sebe může dopomoci pouze částečně. Jakmile je však začnete kombinovat a využívat společně, uvidíte, že dokážete pozoruhodných zlepšení. Efektivní integrace principů a nástrojů je přesně to, co odděluje skvělé organizace, které uctíváme (a možná jim taky ale i závidíme), od všech těch ostatních, které občas dosáhnout nějakého toho úspěchu, ale jinak se i potýkají s problémy v různých oblastech.

Když zjistíte, že využíváte nástroje pro zlepšování systémů řízení, které však neposkytují dostatečně velkou hodnotu, často z důvodu nepochopení návaznosti na základní principy, je to příznakem toho, že tyto nástroje a jejich využití jsou nedůležité nebo dokonce i škodlivé. Přesto bych v tom ale neviděl až zase takový problém. Některé nástroje mohou být neúčinné, ale výrazné a časté využívání nástrojů pro zlepšení systému řízení je kritickým krokem k vytvoření silné systému řízení.

Přeloženo z příspěvku: Improving Management with Tools and Knowledge
Autor: John Hunter

Přeložil: Pavel Ondra